​​​​​Välkommen till Bjurenwall

​​​​​​​
Vi har en unik tillverkningsmetod av silor och cisterner. De tillverkas för lagring av många olika produkter och material.

Cisterner har sitt främsta användningsområde som sprinklertankar men används även inom vattenrening och för lagring av olika vätskor.

​​​​​​​Bjurenwalls silor och cisterner tillverkas oftast av galvaniserad stålplåt men det är även möjligt att välja rostfritt stål eller aluzink.

Vi har även ett brett utbud av tillbehör till våra behållare.
2007 11 12 10 33 192007 11 12 10 33 19
2007 11 12 10 33 19

​​​​​​​SPRINKLERCisterner


Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och ytbeklädnad. Cisternerna kan utrustas med stegar luckor landgångar, röranslutningar m.m.

Sprinklervattencisterner levereras ofta sammanbyggt med ett teknik och pumphus. Pumphus levereras i flera olika standardstorlekar.

Bjurenwall levererar sprinklervattencisterner från ca 50 m³ upp till ca 2500 m³.

Produktblad (pdf)
Ikea Ringsaker 002 Ikea Ringsaker 002
Ikea Ringsaker 002

​​​​​​​LAGRINGSSILOR


Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat stål, aluzinkbelagt stål som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utförande, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.

Silorna kan utrustas för många olika lagringsbehov, ett urval av vårt tillbehörsprogram isolering, plåtbeklädnad, explosionsavlastning, rörledningar, dammfilter, lejdare, luckor, dörrar, landgångar, nivåmätning m.m.

De flesta pelletsformade, kornformiga, granulerade eller pulvermaterial kan lagras i en Bjurenwallsilo. Några typiska material som silon används för är plastgranulat, träpellets, träspån, träpulver, aska, kalk och kolpulver.

Silor kan byggas i diametrar från 3,5 m upp till 20 m, silohöjd beroende på lagringsmaterial och silodiameter.
2007 12 11 11 56 082007 12 11 11 56 08
2007 12 11 11 56 08

CISTERNER


​​​​​​​Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, Företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.

Cisternerna byggs oftast i rostfritt stål, de kan utrustas med plåtbotten alternativt betongbotten. Cisternerna kan utrustas med isolering, väggbeklädnad, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwall levererar vätskecisterner från ca 50 m³ upp till ca 2500 m³.
LagringssiloLagringssilo
Lagringssilo

BJURENWALLMETODEN

Det snabbaste enklaste sättet att bygga silor och cisterner.

Silor och cisterner från Bjurenwall växer upp framför dina ögon utan byggkran bultförband eller prefabricerade moduler. Från stora rullar med plåtband falsas silon ihop med hjälp av våra specialmaskiner. Maskinerna fogar samman plåten med den speciella patenterade falsen. Fogen löper i spiral utmed hela silons höjd och stadgar på så sätt hela konstruktionen samtidigt som den förstärker mantelväggen mot horisontella påfrestningar. Om falsen fylls med fogmassa uppnår man en helt gastät silovägg med slät insida utan bultskallar eller plåtkanter. 
bjurenwallmetodenbjurenwallmetoden
bjurenwallmetoden